Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z naszej strony internetowej.


 1. Zbierane dane osobowe: Przy użyciu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe: e-mail, imię i nazwisko, oraz treść wiadomości.


 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem w odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wiadomość.


 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez użytkownika, wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.


 4. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu umożliwienia nam nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 5. Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są gromadzone w naszej bazie danych. Zostają one przechowywane jedynie w naszym systemie poczty elektronicznej.


 6. Udostępnianie danych osobowych: Nie udostępniamy zbieranych danych osobowych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych.


 7. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane przez okres jednego roku, po którym są usuwane.


 8. Prawa użytkowników: Użytkownik nie posiada prawa do żądania usunięcia lub zmiany przekazanych danych osobowych, ponieważ używamy ich wyłącznie do nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 9. Bezpieczeństwo danych osobowych: Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie naszego serwera zewnętrznego, aby chronić przekazane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem.


 10. Linki zewnętrzne: Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron, takich jak Booksy. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje tych stron zewnętrznych. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z naszej strony internetowej.


 1. Zbierane dane osobowe: Przy użyciu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe: e-mail, imię i nazwisko, oraz treść wiadomości.


 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem w odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wiadomość.


 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez użytkownika, wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.


 4. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu umożliwienia nam nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 5. Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są gromadzone w naszej bazie danych. Zostają one przechowywane jedynie w naszym systemie poczty elektronicznej.


 6. Udostępnianie danych osobowych: Nie udostępniamy zbieranych danych osobowych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych.


 7. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane przez okres jednego roku, po którym są usuwane.


 8. Prawa użytkowników: Użytkownik nie posiada prawa do żądania usunięcia lub zmiany przekazanych danych osobowych, ponieważ używamy ich wyłącznie do nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 9. Bezpieczeństwo danych osobowych: Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie naszego serwera zewnętrznego, aby chronić przekazane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem.


 10. Linki zewnętrzne: Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron, takich jak Booksy. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje tych stron zewnętrznych. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z naszej strony internetowej.


 1. Zbierane dane osobowe: Przy użyciu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe: e-mail, imię i nazwisko, oraz treść wiadomości.


 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem w odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wiadomość.


 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez użytkownika, wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.


 4. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu umożliwienia nam nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 5. Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są gromadzone w naszej bazie danych. Zostają one przechowywane jedynie w naszym systemie poczty elektronicznej.


 6. Udostępnianie danych osobowych: Nie udostępniamy zbieranych danych osobowych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych.


 7. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane przez okres jednego roku, po którym są usuwane.


 8. Prawa użytkowników: Użytkownik nie posiada prawa do żądania usunięcia lub zmiany przekazanych danych osobowych, ponieważ używamy ich wyłącznie do nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 9. Bezpieczeństwo danych osobowych: Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie naszego serwera zewnętrznego, aby chronić przekazane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem.


 10. Linki zewnętrzne: Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron, takich jak Booksy. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje tych stron zewnętrznych. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z naszej strony internetowej.


 1. Zbierane dane osobowe: Przy użyciu formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe: e-mail, imię i nazwisko, oraz treść wiadomości.


 2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem w odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wiadomość.


 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez użytkownika, wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.


 4. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu umożliwienia nam nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 5. Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są gromadzone w naszej bazie danych. Zostają one przechowywane jedynie w naszym systemie poczty elektronicznej.


 6. Udostępnianie danych osobowych: Nie udostępniamy zbieranych danych osobowych stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych.


 7. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane przez okres jednego roku, po którym są usuwane.


 8. Prawa użytkowników: Użytkownik nie posiada prawa do żądania usunięcia lub zmiany przekazanych danych osobowych, ponieważ używamy ich wyłącznie do nawiązania kontaktu w odpowiedzi na przesłane zapytanie.


 9. Bezpieczeństwo danych osobowych: Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie naszego serwera zewnętrznego, aby chronić przekazane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub nieautoryzowanym ujawnieniem.


 10. Linki zewnętrzne: Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron, takich jak Booksy. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje tych stron zewnętrznych. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności tych stron.